دروس و اساتید کنکور کارشناسی ارشد هنر

جهت کسب اطلاع کامل از فهرست کلاس ها ، نام اساتید و هزینه ها  به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://peymanashori.com/category/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/