کلاس های آمادگی آزمون عملی رشته های خاص

کلاس های آمادگی آزمون عملی رشته های خاص
گرافیک،نقاشی، طراحی پارچه و لباس، مجسمه سازی
طراحی صنعتی
بازیگری،کارگردانی
ادبیات نمایشی
طراحی صحنه
نمایش عروسکی