تغییر رشته به هنر در سال تحصیلی 97

تغییر رشته به هنر در سال تحصیلی 97

از سال تحصیلی 98-1397 تغییر رشته به هنر از سال یازدهم به دوازدهم امکان پذیر نمیباشد. لذا علاقه مندان به رشته ی تحصیلی هنر می بایست از سال دهم اقدام به تغییر رشته نمایند.
-لازم به ذکر است که دانش آموزان بدون توجه به رشته ی تحصیلی در دوران مدرسه می توانند هر یک از عناوین اصلی (ریاضی،تجربی،انسانی،هنر)را جهت کنکور و ادامه تحصیل انتخاب نمایند.